KURS "Samtids Konstens Fragor" på Sunderbyfolkhögskolan " (2024/25)

sista ansöknings dag: 15 Augusti

Period: 19 Aug 2024 - 12 Jun 2025

Sista ansökningsdag 15 augusti 2024

Studietakt

50%

Plats

Luleå, Kiruna

Sista ansökningsdatum

15 augusti 2024

Kursens längd

1 år

Serviceavgift

3500kr/år

 
  • Försäkring 100 kr
  • Första och sista lunchen 140 kr
  • Kopiering 110 kr
  • Teknik 100 kr
  • Material 2 800 kr
  • Omkostnader studiebesök osv. 200 kr
  • Övriga omkostnader 50 kr

Kurslitteratur

Konstringar: Vad gör samtidskonsten? av Maria Lind, 2021 samt ett urval av kortare texter (ingår i kursavgiften)

CSN

  • Kursen är CSN-berättigad på gymnasial nivå.
  • Studieort för CSN ansökan