JANNICKA OCH DOCKVAGN (Gunnel Friedberg, 1986, Skanegatan, Stockholm)