Jens Strandberg och Bernd Krauss, Första Pris: Visgossen pekar ut sig själv, akryl, canvas, akvarell, metallfolie, artificiella fjädrar, spikklammer, buntband, halvt-broderad schackbräda, klädnypa (Maila din anekdot om föreställningar, magi och/eller makt till lustochlidande@1200m.org och var med i tävlingen “Över det naturliga och under det förstådda”, mest självbiografiska magiska bidrag vinner! 2013

http://domesticartpractice.wordpress.com

Courtesy: Giles Bailey