2. Gaschwitzer Golf Club (HEIMKRANKNACHHAUSE/ Kulturbahnhof e.V. Markkleeberg)